ضرورت استقبال ویژه از نوروز 1401 و قرن جدید شمسی

معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر لزوم تلاش ویژه برای استقبال از نوروز سال ۱۴۰۱ با توجه به آغاز صده جدید در کشور تاکید کرد.